Ydelser

Business Consulting

DIS’ unikke og specialiserede enhed for virksomhedsudvikling

Vi er optaget af at opnå forbedringer og effektiviseringer der har indvirkning på de systemer, strukturer og processer, som vores klienters forretning er baseret på – nu i dag såvel som i fremtidens Industry 4.0 scenarier.

Vi er et innovativt konsulentteam med DIS’ ingeniør-mindset som ophav. Vi er således det eneste konsulenthus i det nordlige Europa, som også er i stand til at supportere vores klienter indenfor alle ingeniørfagligheder. Det betyder, at vi kan udfordre og støtte vores klienter hele vejen fra idé og behov til og med den endelige aktivitetsudførelse og/eller overgang til drift og produktion.

Teamets mantra er: People - Processes - Technology

Vores grundlæggende eksistensberettigelse er udfordringen i at sammenkæde mennesker, processer og teknologi til den ønskede virksomhedsudvikling, herunder produktion, forretning og organisering. Vores opgave er således at hjælpe vores klienter i at opnå de gevinster de enkelte projekter har til formål at realisere – typisk når mennesker er den faktor der netop leverer resultatskabelsen! Vi fokuserer med andre ord på den tværgående synergi i vort mantra for at opnå effekt!

Vores arbejdsområde er primært det taktiske og operationelle niveau, hvor vi skaber effektive og innovative løsninger til opnåelse af vores klienters strategiske behov og mål.

Et godt eksempel på vores nytænkning inden for træning, analyse, implementering og organisatorisk samarbejde og tværgående effektivitet er konceptet DIS ProjectBooster.

Vores kernekompetencer i alfabetisk orden er:

 • Auditering og leverandørvurdering
 • Implementering af strukturer for agil produktudvikling
 • Industry 4.0 – gap analyser og roadmaps
 • Innovation og design thinking – workshops og udvikling af kultur
 • Kompetenceudvikling og træning for hele organisationen (se mere på DIS Academy)
 • Løsning af særligt komplekse organisations-, effektiviserings- og udviklingsprojekter
 • Opbygning og udvikling af projektkultur og -strukturer, agile som traditionelle
 • Optimering af kvalitetsarbejdet, implementering af ISO 9001 samt quality assurance
 • Organisations- og forretningsudvikling med innovative løsninger og koncepter
 • Procesmapping, design og optimering, herunder implementering
 • Produktionsoptimering via bl.a. SIX SIGMA og LEAN
 • Risiko- og kompleksitetsreduktion i projekter og produktion
 • Udarbejdelse af forretningsplaner
 • Udvikling af forretningsmodeller og -økosystemer

Vi kan rigtig meget – men vi kan ikke alt. Tilgengæld er vores faglige netværk stort, og vi kan derfor altid finde den rette konsulent eller specialist til opgaven, evt. fra vores internationale engagement og globale setup.

Vi elsker opgaver der ikke nemt kan løses! Vi motiveres dog af såvel små som store opgaver med eller uden kompleksitet. Ingen opgave er for lille! Vores udgangspunkt er, at har vores klienter et behov, så er der en udfordring der skal løses, og en effekt der skal leveres.

Vi har stor fokus på best in class service, og dette leveres via erfarent konsulentarbejde, troværdighed og tæt partnerskab i opgaven. Vi leverer, hvad vi lover – og høj service er inkluderet!

Som grundregel bruger vi vores metode BIAS-IQ til at kortlægge og klarlægge udfordringer i opgaven, således vi skaber en uniform forståelse af problemstillingen - for såvel konsulentteamet som for klienten. Den grundlæggende forståelse for en given problemstilling er en topprioritet i vores arbejde, da det er af vital betydning for projektets succes.

Læs mere om BIAS-IQ her (link ikke aktivt pt.).

OBS! Hjemmesiden er under opdatering
Vil du vide mere, kontakt:

 

Jesper Askov Møller Petersen

Business Consulting