Business Consulting

DIS ProjectBooster

Succes med komplekse projekter og implementeringer?

DIS ProjectBooster er værktøjet der kan bringe dit team, projekt eller virksomhed sikkert i mål.

Real case scenario

Projekt- og virksomhedssimulation er reelt en praktisk øvelse, en ramme og et forløb af aktiviteter, hvori man simulerer virksomhedens virkelighed – som den er eller som det der vil komme - i et sikkert/lukket miljø. Det er learning by doing, hvor medarbejderne agerer i deres egne jobfunktioner. Ved at skabe en tilnærmelsesvis realistisk situation, hvor vi kan kontrollere tid og sted, kan indsatsen, aktiviteterne eller den daglige drift anskues på et niveau, hvor processerne og risici bliver tydelige for hver enkelt medarbejder og observatør. Opsætningen bliver derfor specielt tilpasset det enkelte team eller virksomhed, så der ved gennemførelsen er taget udgangspunkt i egen forretning, processer, ERP system samt projekter/opgaver.

Optimering af processer og minimering af risici - klar til 'Go Live'

Metoden er udviklet til at teste og kvalitetssikre særligt de tværfunktionelle processer, træne hele samarbejdet i organisationen, og er dermed stærkt medvirkende til at begrænse silotænkning. Det skaber klarhed og indsigt i helheden i projektet eller forløbet! Ved gennemførelsen vil eventuelle fejl og mangler fremstå tydeligt. Disse kan efterfølgende udbedres og implementeres før ’Go Live’. Derved opnår virksomheden en reel risikoreducering og minimerer potentielle økonomiske tab.

Interesseret?

Vi kommer gerne til dig og for at fortælle mere om konceptet, og vi kan drage paralleller til din virksomhed ud fra gennemførte cases. Vi har referencer fra vindmølleindustrien, energisektoren, infrastruktur/entreprise, den offentlige sektor - med klare opnåede effekter og gevinster som resultat.

Download one-pager på dansk

Download one-pager på engelsk

Vil du vide mere, kontakt:

 

Jesper Askov Møller Petersen

Business Consulting