DIS’ produktionsoptimering skaber mærkbare resultater.

                                     

Arla Foods mejeri i Gjesing producerer et bredt sortiment af oste som bl.a. blåskimmelosten Blå Castello, der er en af Arla Foods’ succesprodukter i både ind- og udland. Mejeriet producerer også andre typer oste som rødkit og hvide skimmeloste. Ostene bliver pakket på en pakkelinje, der kan håndtere forskellige typer af emballager og forskellige typer af oste. Linjen er 12 år gammel og er oprindeligt leveret og installeret af DIS.

 

- De senere år er der blevet tilføjet andet udstyr til linjen, og transportbånd og kartonmaskiner er blevet udbygget og flyttet rundt. Så med tiden var styringen af linjen blevet uoverskuelig for nye operatører, og alarmhåndteringen var ikke opdateret, fortæller Benny Henriksen, Pakkerichef hos Arla Foods Gjesing mejeri.

 

DIS har bidraget med optimering af mejeriets PLC-program, dokumentation af linjen, etablering og udvikling af et systematisk alarmvisningssystem og implementering af et buffersystem. I projektets opstart afholdte DIS en workshop, hvor udvalgte medarbejdere fra mejeriet deltog, både PTU-chef, driftsledere, operatører og vedligeholdelsesfolk. På workshoppen bidrog Arla Foods’ egne folk med viden og erfaring i brugen af denne linje og skabte derved et godt fundament for DIS, som nu kunne udvikle og implementere de ”rigtige” forbedrings- og optimeringstiltag.

 

For at visualisere alarmer og skabe overblik har DIS etableret en stor skærm med et Intouch-oversigtsbillede og alarmvisning, som gør, at operatørerne kan reagere og rette fejl og problemer langt hurtigere end tidligere. Der er derudover blevet lavet flere ophobningsalarmer og alarmer ved eksempelvis tomme etiketruller, så operatørerne kan reagere rettidigt og helt undgå et stop på linjen.

 

- Fejlfinding på linjen er blevet en del nemmere og mere overskueligt. Samarbejdet med DIS’ konsulenter har fungeret fint, og det fungerede godt at inddrage vores egne medarbejdere i processen, da vi dermed kunne udnytte deres erfaring og viden og tilføre ny viden, løsninger og implementering fra DIS. Vi står nu tilbage med en optimeret og funktionel linje, som kan klare hverdagens strabadser, forklarer Benny Henriksen.

 

DIS’ gennemgang af anlægget har gjort det mere stabilt og har øget bufferkapaciteten markant. Der er således kommet et øget output på 5%, hvilket betyder, at investeringen af linjens opdatering kan tilbagebetales på under to år, som var en af Arla Foods’ målsætninger. Udover de direkte forbedringer på linjen så er dokumentation og PLC-programmet ligeledes blevet forbedret, og det er nu blevet langt mere overskueligt, hvilket fremadrettet gør, at servicetiden på linjen vil blive reduceret.

 

DIS