Unik designet servicestander til forsvarsministeriets ejendomsstyrelse.

                                     

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) er en afdeling, som hører under Forsvarsministeriet. FES støtter og servicerer militære operative enheder og andre myndigheder under Forsvarsministeriet ved at have ansvaret for drift og vedligeholdelse af naturarealer og ejendomme, som tilhører Forsvarsministeriet.

 

I FES’ arbejde med at administrere Forsvarsministeriets arealer forvandles disse til tider til byggepladser, eksempelvis ved renoveringsopgaver eller ombygning af ejendomme. På byggepladser er det lovpligtigt at have forskelligt sikkerheds- og førstehjælpsudstyr, og i den sammenhæng har FES ønsket at signalere, at de er en ansvarlig og synlig bygherre. Derfor har FES udviklet en unik, rød mobil servicestander, som indeholder en række remedier som eksempelvis kost, svaber, strips, høreværn, åndedrætsværn, øjendråber og førstehjælpsudstyr, som oftest på andre byggepladser står spredt i forskellige stativer rundt på byggepladsen.

 

FES henvendte sig til DIS for rådgivning og ekspertise inden for produktmodning af den mobile enhed. DIS har ligeledes supporteret med viden om materialer samt leverandører af disse. Derudover har DIS haft fokus på formgivning og produktionsmetoder af standeren i tæt samarbejde med FES’ arkitekter.

 

- DIS blev kontaktet, da vi gennem vores netværk af samarbejdspartnere havde hørt om deres kompetencer med at produktmodne et i forvejen defineret koncept. De kompetencer, som DIS har, stod vi og manglede for at komme i mål med vores enhed. Især DIS’ kompetente SolidWorks-evner og -viden har vi draget stor nytte af gennem udvikling og produktion af vores enhed, fortæller Martin Frederik Rosquist, arkitekt, cand. arch. hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

 

FES har indtil videre fået produceret cirka 30 styk af den røde mobile servicestander, som er med til at servicere og skabe sikkerhed for medarbejderne på FES’ byggepladser.

 

DIS