Hurtigere, billigere og nemmere sikkerhedstjek i lufthavne med ny teknologi.

                                     

Ny røntgenteknologi i en unik scanner og specialdesignede intelligente plastictrolleyer skal hjælpe flypassagererne hurtigere igennem securitykontrollen ved at scanne deres håndbagage på én gang. DIS hjælper virksomheden Exruptive med udviklingen.

 

Virksomheden Exruptive har sammen med Danmarks Tekniske Universitet, DTU, udviklet systemet og teknologien, som skal gøre sikkerhedstjek hurtigere, mindre stressende og nemmere. Systemet og teknologien vil kunne håndtere op mod 600 passagerer i timen igennem securitykøen, hvor der i dag kommer cirka 150 passagerer igennem i timen.

 

- En anden faktor, som spiller ind, er, at der årligt rejser cirka 3,5 mia. flypassagerer på verdensplan. Når passagererne når til sikkerhedstjekket af håndbagagen, er der en omkostning på cirka 45 kr. pr. flypassager. Det nye system vil kunne nedbringe dette til omkring 20 kr. pr. passager, så der er et stort kommercielt potentiale, forklarer Jakob Schmidt, CEO hos Exruptive.

 

Exruptive har allieret sig med bl.a. DIS til udviklingen af transportbåndet og indslusningerne i scanneren, som skal føre de specieldesignede trolleyer igennem, så hele passagerens håndbagage kan blive røntgenfotograferet og derved erstatte de klassiske bakker i securitykontrollen.

 

- DIS blev valgt, da vores moderselskab tidligere har arbejdet sammen med DIS på andre projekter, og derudover fik vi en anbefaling af DIS’ kompetencer fra en af vores andre samarbejdspartnere på projektet, så det var et nemt valg at inddrage DIS på projektet her, fortæller Jakob Schmidt.

 

DIS har bidraget med mekaniske kompetencer lige fra udvikling af båndet til tegninger af selve konstruktionen i SolidWorks. Derudover er der blevet lavet en række animationer for at simulere scannerens funktioner i forhold til, hvordan den håndterer trolleyerne, løfter, roterer og skubber dem i forhold til røntgenstrålerne og til håndteringen af et ønsket antal vogne inden for en bestemt tidsramme.

 

- Vi har haft to DIS-konsulenter siddende hos os i virksomheden, og de har indgået i vores team på daglig basis. Det har virket optimalt, specielt fordi projektet er af en meget kompleks karakter, og det gør bare det hele nemmere at have DIS-konsulenternes viden og rådgivning tæt på og til rådighed. Det har været vigtigt for os, at det har kunnet lade sig gøre på denne måde, slutter Jakob Schmidt.

 

Systemet og scanneren bliver i øjeblikket afprøvet i et testcenter, som er opstillet i Vojens Lufthavn, hvor systemet bliver testet af forsøgspersoner. Exruptive regner med, at teknologien og systemet kommer til international sikkerhedsgodkendelse i løbet af 2017 og så på markedet derefter.

 

DIS