Fette Compacting er verdens førende inden for teknologi til maskiner til industriel tabletfremstilling. For på kort sigt at aflaste sin egen afdeling for elektrisk konstruktion søgte virksomheden efter ekstern hjælp og kontaktede derfor DIS’ tyske afdeling CREADIS.

                                     

Ud over gennemgang og berigtigelse af masterplaner samt udarbejdelse af produktions- og kundeplaner har CREADIS også overtaget programmeringen af et script til oprettelse af en I/O-tabel samt opbygningen og udvidelsen af symboldatabaser til udarbejdelse af interconnecting-planer.

 

Opgaven med at udarbejde P&ID-planer, dvs. flowskemaer over rørledninger og instrumenter, i masterprojekterne var en særlig udfordring. For elektrokonstruktøren er det her nødvendigt med ekstra fagviden om anlægs- og procesteknik. Derudover er det nødvendigt at have et grundigt kendskab til maskinerne, herunder også arbejdsprocesser.
Derfor har CREADIS sat sig grundigt ind i hele fremstillingsprocessen og de relevante standarder og har i tæt og regelmæssigt samråd med de ansvarlige medarbejdere fra Fette Compacting kunnet foretage de nødvendige tilpasninger af E³-databasen, opdatere de pågældende komponenter i masterprojekterne og udarbejde planerne. Takket være et fremragende samarbejde og en respektfuld og målorienteret udveksling blandt alle involverede er der fundet og implementeret succesfulde løsninger.

 

Heinrich Behrmann, leder af elektrokonstruktion hos Fette Compacting, glæder sig over samarbejdet:

 

- Det var en god beslutning at få CREADIS med ombord for at hjælpe os. Vi havde ganske enkelt ikke kapaciteten til at behandle bestemte projekter. Ved at inddrage CREADIS har vi sparet masser af tid og har derudover fået høj kvalitet og stor faglig viden til huset. Samarbejdet har været meget udbytterigt og har givet os nogle friske input.

 

Foto: LTM Group

 

DIS