CREADIS har fået til opgave at gennemføre et stort anlægsprojekt for Haldor Topsøe i USA   

 

                                     

I 2020 havde Haldor Topsøe en unik forespørgsel til CREADIS – at de skulle hjælpe med at udvikle et 15.000 tons stort vandbehandlingskatalysatoranlæg i Pasadena, Texas, og få det i fuld drift i 2023.

 

På alle industrielle markeder er time-to-market en velkendt og kritisk nøglefaktor i etableringen af omkostningseffektive og rentable projekter. Det er nødvendigt at kunne udvikle komplekse anlægsfaciliteter for at få adgang til disse markeder. Så da Haldor Topsøe besluttede sig for at investere i en øgning af deres produktionskapacitet, fokuserede CREADIS fra starten på at afstemme forventningerne og lave en effektiv proces for at sikre, at tid og kvalitet var ligeligt afbalanceret.

 

Solidt fundament
Da CREADIS i årevis har hjulpet kunder med at etablere produktions- og procesfaciliteter globalt, har CREADIS opbygget en stærk forståelse for, hvilke elementer der skal være på plads for at sikre et fleksibelt og agilt samarbejde. Det var en af grundene til, at Haldor Topsøe valgte CREADIS som partner. Da de to virksomheder har en lang tradition for at samarbejde om forskellige projekter, var grundlaget også baseret på gensidig tillid.

 

Velgennemført eksekvering
Denne gang var projektets omfang meget ulig andre projekter, som CREADIS har gennemført for Haldor Topsøe. Fra idéfasen til idriftsættelsen er CREADIS ansvarlig for alle teknik- og tilsynsaktiviteter i projektet. Det nye anlæg skal levere produkter til traditionel raffinering og til brug sammen med Topsøes HydroFlex™-teknologi til produktion af fornybar diesel og jetbrændstof.

 

For at undgå unødvendigt spild af tid i etableringen af samarbejdet inkorporerede CREADIS arbejdsgange, der komplementerede Topsøes, og fungerede som deres forlængede arm. På den måde blev det muligt at integrere tekniske kompetencer i Polen og bidrage med lokal viden om myndighedskrav, tilladelser osv. fra en amerikansk ingeniørvirksomhed ved navn Dewberry. Det skete i tæt samarbejde med Topsøe i Danmark.

 

"I CREADIS er vi vant til at styre tværfaglige projekter inden for mange forskellige brancher. Men vi tror altid på, at vi med passion, viden og tillid har det, der skal til for at skabe fantastiske projekter med vores kunder. Så da vi fik muligheden for at lave et udfordrende projekt som katalysatoranlægget i Pasadena, afsatte vi alle de nødvendige ressourcer og kompetencer til at gøre det til en succes," siger Johnny Mikkelsen, Project Director, CREADIS.

Tilpas og overvind
Man kunne argumentere for, at det ville være for risikabelt og udfordrende at påtage sig så stort og komplekst et projekt midt i en global pandemi.

 

I sommeren 2020 underskrev CREADIS og Haldor Topsøe dog alligevel samarbejdsaftalen. I månederne efter kunne projektteams fra alle virksomheder ikke fysisk mødes eller rejse til USA eller Polen. Derfor etablerede CREADIS et stærkt team af projektledere, hvis job var at håndtere udfordringerne, især de kommunikationsmæssige og tekniske. Med et klart sæt roller og ansvarsområder på tværs af tre lande kunne CREADIS træffe effektive og hurtige beslutninger fra den tidlige kick-off-fase for at sikre, at projektet forløb som planlagt.

 

I et projektmiljø med mange forandringer var den gode kommunikation med til at kompensere for den manglende fysiske tilstedeværelse uden at gå på kompromis med kvalitet og milepæle.

 

"Det har været krævende at gennemføre et projekt som katalysatoranlægget. Selvom der har været udfordringer, har et godt samarbejde sikret, at vi er til tiden og forventer at være klar til drift i 2023," siger Sten Gøtzche Nielsen, Project Director, Haldor Topsøe.

DIS