J.N. Bech havde behov for ekstern rådgivning og input til at optimere produktionsflowet, og i den forbindelse har DIS udarbejdet et forprojekt og leveret ny inspektions- og pakkelinje.

                                     

Virksomheden J.N. Bech producerer dagligt til mange forskellige kundespecifikke ordrer, som typisk produceres, indpakkes og sendes fra dag til dag. Øget produktmix og salg betød, at der skulle tænkes anderledes, for at produktionsareal og bemanding ikke skulle eskalere. Derfor kontaktede J.N. Bech DIS for en nærmere dialog om forbedringsmulighederne i produktionen.

 

Efter indledende drøftelser og oplæg blev opgaven igangsat med to observationsdage på fabrikken i Randers efterfulgt af en workshop, der også inkluderede operatørerne, faciliteret af DIS hos J.N. Bech. DIS udarbejdede et idékatalog på forbedringsmuligheder i produktionen, og i samråd med Camilla og Carsten Bech blev idéerne prioriteret.
Fokus i forprojektet blev rettet på det pladskrævende indpakningsflow, der periodisk var en flaskehals. Pakkepladserne var fordelt flere steder i produktionen, hvor eksempelvis håndteringen af de tunge glasvægge ofte betød afbrydelser i flowet på grund af indbyrdes koordinering mellem operatørerne.

 

Forprojektet påviste ekstra uforudsete besparelser
Forprojektet blev nøje beskrevet i en evalueringsrapport med et foreslået layout. Resultatet blev en samling af alle processer i én linje, der kan betjenes af én operatør, bestående af en traverskran med løfte-/vendeåg samt specialdesignede inspektions-, vippe- og emballagesektioner.

 

- Vi blev løbende involveret, og mange gode løsninger blev fundet i fællesskab med DIS i forbindelse med analysefasen. Noget overraskende påviste denne fase også, at flere emballagetyper kunne optimeres og derved nedbringe varelageret på pap, træ- og skumlister, siger Carsten Bech.

 

Produktionstiden reduceret med 35 procent
J.N. Bech valgte efterfølgende at få DIS til at udvikle og fremstille den nye inspektions- og pakkelinje og har været meget tilfredse med samarbejdet i hele forløbet.

 

- Vi følte os trygge med det professionelle samarbejde fra start til slut. Vi blev løbende involveret og informeret, og alle var indstillet på at indfri vores forventninger og levere det bedste resultat. Efterfølgende har investeringen forbedret arbejdsmiljøet i pakkeafdelingen og optimeret pakkeprocessen med op til 35 procent, siger Camilla Bech

OM J.N. BECH

J.N. Bech er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 1896. Virksomheden specialproducerer alt inden for glas- og spejlløsninger, og alle produkter er af dansk design og produktion. Nøgleordene er kvalitet kombineret med høj service og leveringssikkerhed. Den særlige passion for glas har fulgt familien i generationer, og i dag står 4. generation af familien Bech for den daglige drift.

DIS