I samarbejde med KEN HYGIENE SYSTEMS har DIS udviklet en robotløsning, der skal indgå i hverdagens steril­centraler på danske og udenlandske hospitaler.

                                     

KEN HYGIENE SYSTEMS er en innovativ virksomhed med mere end 70 års erfaring inden for udvikling, produktion, salg og ser­vicering af desinficerende opvaskemaskiner, bækkenvaskere og laboratorieopvaskemaskiner samt opvaskemaskiner til storkøk­kener, fødevare- og pharmaindustrien.

 

DIS og KEN HYGIENE SYSTEMS har tidligere arbejdet sammen på forskellige projekter, hvor DIS senest blev bedt om at udvik­le en robotløsning, der skulle kunne samarbejde i hverdagen med medarbejdere på sterilcentraler. Systemet fik navnet KEN HYGIENE SYSTEMS AL10.

 

Kravene til robotløsningen var, at KEN HYGIENE SYSTEMS AL10 skulle indgå i en hverdag på en sterilcentral, hvor løsningen skulle automatisere opgaver, der kræver meget manuelt arbejde og ventetid. Den skulle selv kunne transportere vaskeracks fra a til b, så personalet slipper for transportopgaverne og slipper for vrid i ryg og ben. Yderligere skulle robotten effektivisere fyldning og tømning af opvaskemaskinerne, så personalet slipper for hele tiden at skulle stå klar. Robotløsningen skulle naturligvis være sta­bil og selvopladelig, og så skulle den være sikker at bruge i for­hold til gældende direktiver og standarder.

 

På baggrund af DIS’ kompetencer inden for mekanik, elektronik og software samt projektledelse og styring udvikledes en robot­løsning bestående af en hæve-/sænkefunktion, en tilslutnings­funktion samt en skub-/trækfunktion. Disse specialløsninger er blevet påbygget en robot fra MiR (Mobile Industrial Robots), der fuldautomatisk skal transportere vaskeracks til vaskemaskinerne, hente vaskerack efter endt vask og derefter transportere racket til en given destination.

 

- Da vi hos KEN HYGIENE SYSTEMS fik ideen til AL10, var det nærlig­gende at tage kontakt til DIS, som har alle kompetencerne, der er nødvendige i forbindelse med udviklingen af robotløsningen. Vi har tidligere haft et tæt samarbejde og kender derfor hinanden godt. DIS har altid leveret et meget professionelt arbejde på et højt niveau, og vi kunne trygt overlade opgaven til DIS, siger Kim S. Rasmussen, udviklingsdirektør hos KEN HYGIENE SYSTEMS.

 

KEN HYGIENE SYSTEMS AL10 skal nu i test på udvalgte sygehuse, hvor KEN HYGIENE SYSTEMS glæder sig til at se AL10 leve op til de forventninger, både de og deres kunder har til den nye robot­løsning.

 

Robotten blev fremvist på verdens største hospitalsmesse i Düs­seldorf i november 2016 og trak meget stor opmærksomhed fra kunder, forhandlere og konkurrenter.

 

KEN HYGIENE SYSTEMS AL10 er patentanmeldt.

 

DIS