Samspillet mellem måleteknik og computernes styresystem skulle optimeres hos Plastic Omnium med henblik på at opnå en forbedret simulering af påkørsler. Til den opgave kontaktede Plastic Omnium DIS’ tyske afdeling CREADIS.

                                     

Som systemleverandør af yderdele til karosserier anvender Plastic Omnium simulerede påkørsler til validering i forbindelse med udviklingen af komponenter. Til at rekonstruere disse kollisioner anvender Plastic Omnium et slagværk med pendul, som er udstyret med sensorer, og et program kontrollerer den hertil nødvendige teststand. Softwaren til simulering af påkørsler skulle opgraderes til et nyere teknisk niveau, hvorfor Plastic Omnium kontaktede CREADIS.

 

CREADIS gennemførte en analyse af anlægget for at identificere forbedringspotentialet og efterfølgende implementere dette. I forbindelse med analysen kunne det konstateres, at der ikke var meget forbedringspotentiale i kontrolanlæggets mekanik, men at der på softwareområdet var meget lovende muligheder.

 

I forbindelse med optimeringen implementerede CREADIS-eksperten softwaren på ny i en aktuel version og tilpassede den optimalt til miljøet. Derudover installerede CREADIS en computer, der er kompatibel med den nyinstallerede software. Dermed kunne anlæggets tekniske niveau blive opdateret, så anlægget også fremover leverer de krævede resultater i henhold til normerne.

 

- CREADIS har i kraft af deres kompetente og engagerede arbejdsmetode hurtigt mestret arbejdsopgaven og har gjort den fundne softwareløsning brugervenlig, siger Sabine Wagner, Manager Central Lab hos Plastic Omnium.

 

OM PLASTIC OMNIUM

Plastic Omnium opererer internationalt inden for bil- og plastforarbejdningsindustrien.  Virksomheden udvikler og producerer yderdele til bilkarosserier samt brændstofforsyningsanlæg. I forbindelse med denne produktion gennemføres der regelmæssigt sikkerhedstests.

DIS