I produktionshallen hos folie- og emballageproducenten SKY-LIGHT står der i dag et  fleksibelt pakkesystem, hvortil DIS har udviklet et system, der har vejning, sortering, emballering, pakning, og som kan håndtere forskellige rullestørrelser både i diameter og bredde.

                                     

Folie- og emballageproducenten SKY-LIGHT havde investeret i et produktionsanlæg, hvori pakningen af de færdige emner var præget af tunge manuelle processer, der ikke var optimale set i forhold til arbejdsmiljø og sikkerhed.

 

Det nye anlæg skulle håndtere ruller fra 200 kilo til 1800 kilo, hvilket betød, at pakkesystemet skulle være meget fleksibelt med mulighed for at indstille systemet til ni individuelle pakkemetoder uden at gå på kompromis med sikkerhed, betjeningsvenlighed og arbejdsmiljø. Udviklingsopgaven der lå heri krævede ressourcer, som SKY-LIGHT ikke havde internt i organisationen, og de kontaktede derfor DIS, der i den forbindelse stod for udvikling, opbygning, design, opsætning, montering og opstart af anlægget.

 

I tæt samarbejde
Samarbejdet mellem DIS og SKY-LIGHT begyndte med et forprojekt, hvor DIS af flere omgange faciliterede workshops med medarbejdere fra de to virksomheder, hvor løsningsmuligheder og idéer blev genereret, diskuteret og evalueret i fælleskab. Med det udgangspunkt foretog DIS en analyse og fortsatte idé- og konceptudvikling under løbende evaluering og dialog med SKY-LIGHT, det endte ud i forslaget til det fleksible pakkesystem, SKY-LIGHT har kørende i dag.

 

DIS har udviklet et system, der har vejning, sortering, emballering, pakning, og som kan håndtere forskellige rullestørrelser både i diameter og bredde.

 

- Det var et projekt, der startede med et stykke blankt papir og endte med et meget fleksibelt og stabilt pakkesystem, der stort set har kørt problemfrit fra dag ét kun med et par småjusteringer de første dage, og det er faktisk ikke helt normalt, når man sætter et nyt produktionsanlæg op. Så forarbejdet er gjort godt, siger Claus Skovbo, supervisor hos SKY-LIGHT.

 

Et driftsikkert anlæg
Folie- og emballageproducenten havde egentlig regnet med, at der skulle bygges et højteknologisk robotanlæg op, men det endte med et operatørstyret semi-automatisk anlæg, der i høj grad er baseret på simple og driftstabile løsninger.

 

- Det er blevet et meget driftsikkert anlæg, der har erstattet mange manuelle og fysisk tunge funktioner, og som kører 24-7, hvilket har højnet produktiviteten væsenligt. Det er ligeledes et anlæg, der sikkerhedsmæssigt er flere niveauer over udgangspunktet. Det har været tydeligt, at vi har arbejdet med erfarne konsulenter, der er vant til at bygge store maskinanlæg, siger Claus Skovbo, der selv kalder anlægget for et stabilt, fremtidssikret og arbejdsmiljøkorrekt rullehåndteringsanlæg.

 

OM SKY-LIGHT

SKY-LIGHT, der ligger i Varde, er en af Europas førende virksomheder inden for udvikling, konstruktion og fremstilling af ekstruderet plastfolie samt termoformede plastemballager.

DIS