Flydende fundamenter skal gøre det muligt, at vindmøller i fremtiden også kan stå på store dybder langt ude på havet og forsyne verden med endnu mere grøn energi.

                                     

Havdybden gør, at man mange steder i verden ikke kan opsætte havvindmøller, men med nyudviklede flydefundamenter vil vindmøller i fremtiden også kunne stå på store dybder langt ude på havet. Hvor en havvindmølle normalt er placeret på en stærk havbundskonstruktion, skal en stor flydende pyramidekonstruktion nu holde møllen oven vande, imens en tung køl sørger for stabiliteten.

 

Udviklingen af de nye TetraSpar-flydefundamenter er et teknologiprojekt,  der er et samarbejde med blandt andre; Stiesdal Offshore Technologies, Siemens Gamesa, Aalborg Universitet og DIS.

 

I projektet har DIS bistået med udvikling og beregning af strukturen. Baseret på de indledende testresultater fra et bølgebassin på Aalborg Universitet, har DIS konverteret resultaterne til laster, der er påført konceptet for strukturen i beregningsprogrammet ANSYS. Beregningsresultaterne har derved dannet grundlag for optimering af strukturen og modning af konceptet. Strukturen, med delkomponenter på mere end 60 meter i længde og fire meter i diameter, skal ligeledes håndteres under fragt og installation. Den del har DIS støttet i forhold til udvikling og sparring om installationsudstyr, transportmuligheder og løfteudstyr, der er designet og regnet i henhold til gældende standarder.

 

- Vi håber, at TetraSpar-projektet kan være med til at gøre det mere effektivt, billigere og klimavenligt at lave strøm. Med konceptets store fokus på modularitet bliver omkostningerne eksempelvis lavere, da den komplicerede installations- og montagedel flyttes fra havet ind til havnen, og kun transporten af den samlede konstruktion og mølle foregår på vandet ved hjælp af konventionelle slæbebåde. Ligeledes har vi med de flydende fundamenter mulighed for at placere møllen på store dybder og derved gøre offshore vindenergi til en reel mulighed i egne, hvor det hidtil har været teknologisk og økonomisk umuligt, siger Morten Thøtt Andersen, Postdoc og projektleder fra Aalborg Universitet.

 

I januar 2020 transporteres komponenterne til prototypen på fundamentet til havnen i Grenå for at blive monteret; her installeres vindmøllen på platformen ved kajsiden ved hjælp af en landbaseret kran. Herfra bugseres hele konstruktionen til Norge, hvor anlægget på en havdybde af 200 meter placeres 10 kilometer fra kysten ud for Stavanger.

 

OM TetraSpar

TetraSpar-projektet støttes af Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), der er en offentlig tilskudsordning, der støtter ny teknologi på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima.

DIS