Reduktion af udviklingstid via simulering.

                                     

DIS har i samarbejde med VELUX undersøgt muligheden for at videreudvikle og i højere grad benytte simulering i VELUX’ eksisterende produktudviklingsproces. Ved at bruge simulering i processen kan man reducere udviklingstiden på et produkt samt nedbringe risici og omkostninger, inden man producerer prototyper og i sidste ende det endelige produkt.

 

Vinduesproducenten VELUX, som er førende inden for udvikling, produktion og salg af ovenlysvinduer, henvendte sig til DIS for at få et overblik over, hvilke simuleringsmetoder der kunne være relevante at videreudvikle, og om der var andre typer af beregninger, som kunne være interessante at implementere i deres eksisterende produktudviklingsproces.

 

Simulering gør det blandt andet muligt at estimere et produkts strukturelle og funktionsmæssige egenskaber ud fra design og materialeegenskaber. Det giver mulighed for at forkorte dele af produktudviklingsprocessen, ligesom et mere optimalt design ofte kan opnås.

 

Simulering kan udføres ved hjælp af forskellige softwareprogrammer, hvor man via en optegnet 3D-model gennemfører nogle simuleringer. Af simuleringer kan nævnes:

 

• Static Structural, som viser den strukturelle styrke samt deformationer
• Transcient Structural/Explicit Dynamics, som viser den strukturelle styrke ud fra et tidsafhængigt perspektiv som drop eller impact test
• Steady-state Thermal, som kan vise varmeledning samt temperaturgradienter i strukturen i en ligevægtsbetragtning
• Computational Fluid Dynamics, som kan vise fluid- og varmestrømninger i væsker og gasser gennem eller omkring komponenter

 

VELUX har fra DIS modtaget et overblik over, hvordan de bedst benytter og videreudvikler simulering i deres produktudviklingsproces, og hvordan andre typer af simulering og beregningsmetoder kan implementeres i denne proces. DIS har desuden rådgivet VELUX om, hvilket kompetenceniveau der er nødvendigt for de forskellige typer af simulering. DIS vil viderefrem supportere VELUX i at kompetenceudvikle deres medarbejdere, så de har det rette kompetenceniveau til at benytte udvalgte simuleringsmetoder optimalt i deres proces.

 

Simulering er blot et enkelt område, hvor DIS kan assistere med kompetencer inden for virtuel produktudvikling, som blandt andet også omfatter Computer Aided Design, Computer Aided Industrial design, Computer Aided Manufacturing og Product Lifetime Management.

 

DIS benytter sig af simuleringer på mange forskellige projekter og til mange forskellige kunder i industrien. DIS anvender simulering for at optimere og kvalitetssikre et produkt og har stor ekspertise og erfaring i at lave tidligere nævnte simuleringer.

 

DIS