Om rekrutteringsprocessen

                                     

Vores rekrutteringsproces sikrer, at vi møder alle kandidater på en værdig, respektfuld og professionel måde, og at alle ansøgere behandles individuelt og fortroligt. Vi stræber efter et højt informationsniveau for kandidaterne i rekrutteringsforløbet, og vi respekterer de deadlines, der er sat.

 

Screeningsprocessen
I den indledende proces screener vi din ansøgning, CV samt andre relevante dokumenter. Her ser vi på din tidligere erhvervserfaring, karrieremønster, uddannelse, resultater osv. Det vigtigste er, at vi her er i stand til at evaluere, om den ledige stilling matcher dine personlige og faglige kvalifikationer. Derudover ønsker vi også at få en fornemmelse af dig som person, inden vi vælger de kandidater, som vil gå videre til en personlig samtale.

 

Samtale
Hvis vi ser et potentielt match mellem dine kompetencer og den ledige stilling, vil vi invitere dig til en samtale. Under samtalen forventer vi at blive klogere på dig og dine kvalifikationer. Vi ønsker at få dybere indsigt i dine tidligere erfaringer, din motivation, dine resultater og dine forventninger til din nye rolle

hos DIS. Vi sikrer altid, at dialogen er åben og ærlig, da vi baserer vores beslutning ud fra denne dialog.

 

For at give dig muligheden for at vurdere, om jobbet matcher dine forventninger, giver vi dig naturligvis også indsigt i DIS såvel som den potentielle rolle og afdeling, som du er inviteret til samtale omkring.

 

Referencer
Vi indsamler gerne referencer fra dine tidligere ansættelser for at høre mere om dine resultater og samarbejde. Du bliver sandsynligvis spurgt under eller efter samtalen om potentielle referencer. Referencer indsamles naturligvis kun efter aftale med dig.

 

Ansættelse
Hvis du får tilbud om et job hos DIS, vil din nye leder kontakte dig direkte, og efterfølgende sender vi dig en ansættelseskontrakt.

 

Når kontrakten er underskrevet, vil du modtage information omkring din opstart hos DIS.

 

 

 

Kontakt os

                                     

Har du spørgsmål til rekrutteringsprocessen, er du meget velkommen til at kontakte vores HR-afdeling:

 

+45 87 38 74 50

DIS