DIGITAL SOLUTIONS

                                     

 

DIS Digital Solutions hjælper kunder med at levere robuste og professionelle løsninger i hele produktlivscyklus af digitale løsninger, softwareudvikling og digitaliseringsprojekter.

 

Vi gør dette ved at tage initiativ og forstå vejen fra tekniske detaljer til kundernes værdi.

 

Vores løsninger er baseret på mere end 20 års erfaring og filosofien om, at let adgang til relevante og nødvendige interne kompetencer er afgørende – og vi har dette hos DIS/CREADIS.

 

                                     

 

Læs mere om vores kompetencer inden for digital solutions her...

Digital Solutions Competencies

Valg af den rigtige softwareplatform kan bidrage til succes for din forretningsmodel, da anskaffelsen af ny software er en stor beslutning, og mange processer afhænger af det.

 

 

Softwaremarkedet er mangfoldigt, og for mange kan det være komplekst at finde den mest optimale løsning - For hver platform har sine respektive fordele og ulemper, og fordi det at gå i en forkert retning ofte er forbundet med høje samlede omkostninger.

 

 

Når det kommer til udvikling af ny software, kan webbaserede applikationer være et godt sted at starte - af den grund at det er meget fleksibelt i forhold til andre konkurrerende platforme og kan stilles til rådighed for mange brugere til brug og test på samme tid.

 

 

Hos DIS har vi erfaring med at levere innovative webbaserede applikationer til flere brancher og kan hjælpe med ekspertviden, når det kommer til at beslutte, hvilken softwareplatform der bedst imødekommer dine umiddelbare og langsigtede forretningsbehov.

 

 

Vi værdsætter kundedrevet softwareudvikling, hvilket betyder, at hvert projekt er en inkluderende proces, hvor kunden tilbydes fuld gennemsigtighed og medbestemmelse gennem hele projektprocessen. Ved at inkludere og ofte tilpasse os vores kunder, sikrer vi, at hvert projekt bevæger sig i den rigtige retning, og at der ikke spildes tid på aktiviteter, der ikke tilføjer værdi.

At være i stand til at hente og dele vigtige forretningsdata fra eksterne eller atypiske operationer er et vigtigt skridt hen imod effektive arbejdsgange og en bedre måde til henholdsvis at indsamle og strukturere vigtige driftsdata.

 

 

Anvendelse af mobile applikationer i professionelle omgivelser, fremmer hurtig beslutningstagning og danner grundlaget for at opnå realtidsindsigt i aktiviteter, der sker på tværs af organisationen - hvilket giver mulighed for bedre ressourcefordeling og mere nøjagtige estimater af tidsforbrug.

 

 

Hos DIS har vi stor erfaring med at levere både industrielle og forbrugerorienterede mobile løsninger - Inklusive komplekse projekter med flere grænseflader mod eksisterende systemer og uafhængige applikationer til at ledsage smarte forbrugerprodukter.

 

 

Vi værdsætter kundedrevet softwareudvikling, hvilket betyder, at hvert projekt er en inkluderende proces, hvor kunden tilbydes fuld gennemsigtighed og medbestemmelse gennem hele projektprocessen. Ved at inkludere og ofte tilpasse os til vores kunder, sikrer vi, at hvert projekt bevæger sig i den rigtige retning, og at der ikke spildes tid på aktiviteter, der ikke tilføjer værdi.

 

 

Vores softwareingeniører har stor erfaring med:

 

• Xamarin studio
• Ionic
• Google Flutter
• Android Studio
• React Native
• Android Studio
• XCode

Med introduktionen af ​​Industri 4.0 og med det en øget tilgængelighed af data, er forudsætningerne for meget detaljerede indsigt med avanceret dataanalyse blevet mere og mere relevant for mange organisationer.

 

 

Det er derfor ikke tilfældigt, at avanceret dataanalyse allerede praktiseres bredt inden for mange organisationer - da det giver mulighed for bedre beslutningstagning og afslører, hvor flaskehalse og dermed mulighederne for produktforbedring og produktionsoptimering er.

 

 

Hos DIS hjælper vi virksomheder med at opnå operationel ekspertise ved at give eksisterende datakontekst, struktur og mening gennem digitalisering med avanceret dataanalyse. Derudover har vi en bred industriel knowhow, som giver os mulighed for at tilbyde digitalisering til virksomheder, der er interesseret i at blive mere datadrevet.

 

 

Uanset hvor godt din virksomhed er i stand til at akkumulere og omdanne data til værdifuld indsigt, kan vi derfor hjælpe og opbygge de rigtige forudsætninger for, at din virksomhed kan træffe sunde, datadrevne beslutninger og dermed være mere vidende om, hvor mulighederne for optimering ligger.

 

 

Hos DIS har vi erfaring med at arbejde med mange forskellige dataanalyseværktøjer:

• Python
• Microsoft PowerBi
• The elastic stack
• R-studio
• Matlab
• Tensorflow

Med introduktionen af ​​maskinlæring kommer muligheden for at konvertere forretningsdata til datadrevne handlinger og dermed muligheden for at genopfinde virksomheden på en ny måde med øget automatisering og bedre driftsmæssig indsigt.

 

 

At digitalisere og konstruere meningsfulde datamodeller handler ikke kun om stærke tekniske kompetencer - Det indebærer snarere dyb industriel proceskendskab til at vælge, beskære og analysere datapunkter, der er essentielle for et givet maskinlæringsprojekt.

 

 

Hos DIS udfører vi udvikling inden for flere brancher og har stor erfaring med at hjælpe virksomheder der ønsker ændringer og som er interesseret i at revidere deres nuværende drift.

 

 

Uanset hvor langt din virksomhed har vovet sig ud i digitalisering, kan vi hjælpe med ekspertviden om, hvordan man kan gå videre med digitalisering eller udføre avanceret datamodellering med neurale netværk.

 

 

Hos DIS har vi erfaring inden for både overvåget og ikke-overvåget maskinlæring og har omfattende viden om brug af frameworks som f.eks.:

• nVidia Cuda
• Caffe
• PyTorch
• TensorFlow
• SciKit Learn
• Kibana
• Microsoft Cognitive toolkit

LÆS MERE OM, HVORDAN VI HAR HJULPET ANDRE

                                     

Her finder du et udsnit af de projekter vi har været en del af:

WE HELP CUSTOMERS ALL INDUSTRIES

                                     

We use our compentences to create value for all industries ranging from wind
energy to optimization of industrial manufacturing.

 

Explore our cases section to learn more.

DIS