El og automation

CMSE® - certificeret maskinsikkerhedsekspert

I løbet af de senere år er anvendelsen af automatisering og robotsystemer i industrien steget kraftigt, hvilket resulterer i behov for intelligente maskinsikkerhedsstrategier. Højere krav i lovgivningen har også spillet en rolle i brug, vedligeholdelse og drift af maskiner.

For at opfylde disse krav er det nødvendigt for virksomhederne, at sikre, at deres relevante personale har den viden, der kræves for at træffe de rigtige beslutninger om maskinernes sikkerhed.

CMSE er udviklet for at udbyde en faglig uddannelse på sikkerhedsområdet for maskiner, og gøre det muligt for dem, der gennemfører træningen at få bevis på deres kompetence gennem en uafhængig certificering.

CMSE certificerede medarbejdere har indgående viden om:

• Sikkerhedslovgivning
• Maskinstandarder og forskrifter
• Risikovurdering
• Arbejdsmiljø og sikkerhed
• Sikkerhedssystemer og elektrisk sikkerhed
• Functional Safety: Kontrol systemer, pneumattiske og hydrauliske systemer 

Eksperter på maskiners totale sikkerheds-livscyklus 
En certificeret maskinsikkerhedsekspert har kompetencen til at rådgive omkring beskyttelse på maskiner, hele anlæg og fabrikker. De har en et omfattende kendskab til maskiners; livscyklus, fra risikovurdering gennem udarbejdelse af sikkerhedskoncepter og anvendelse af functional safety principper, til den konkrete gennemførelse der sikrer overholdelse af gældende lovgivning.

CMSE er en globalt anerkendt kompetence, der muliggør en 360° tilgang til maskinsikkerhed.