HW og SW

Softwareudvikling

DIS udvikler komplette embeddede softwareløsninger til vores kunder. Endvidere varetager vi delfaser af projekterne, eksempelvis:

• Board bring-up
• Driver- og DSP-udvikling
• Protokoludvikling
• Platforms, frameworks, infrastruktur
• Applikationsudvikling og UI'er

Vi har høj fokus på kvalitet og indbygger altid grundige tests i vores projekter. Vi har en række metoder til at kvalitetssikre udviklingen, eksempelvis:

• Testdrevet udvikling
• Test Frameworks
• Test med hardware-in-the-loop (HIL)