Kompetencer

Master Data, Dokumentation & ECM

Kæmper I med styklister, servicekatalog, reservedelskatalog og med at holde alle data op­daterede? Har jeres ingeniører brug for aflastning i koordinationen, for i stedet at gø­re det de nu er bedst til? Lad DIS’ koordinationseksperter tage hånd om jeres pro­jektdokumentation. Til gengæld får I en mere problemfri projektproces og øget effektivitet.

Et vigtigt aspekt af alle projekter og produktionssetup er det opfattende arbejde med at ved­li­ge­holde korrekt og præcis dokumentation. Hvis det ikke lykkes, kan det koste dyrt. Fokus på de­taljen og overholdelse af formalia sikrer derimod ensartethed, tidsbesparelse og i sidste ende ø­get produktivitet i jeres projekt og i hele jeres organisation.

Uanset om det er forsømt dokumentation af produktionsændringer eller det er oprydning og sy­stematisering af styklister eller andre opgaver inden for koordination og teknisk do­ku­men­ta­ti­on, så har DIS eksperter, der kan hjælpe. Vi har mange års erfaring inden for Master Data, do­kumentation og Engineering Change Management. Lad os assistere jer, så I når høje stan­darder og overensstemmelse i jeres tekniske dokumentation. Der er ingen hurtige løsninger, men vores daglige erfaring i at løse disse opgaver bringer effektivitet og fremdrift til jeres pro­jekter.

DIS’ hold af tekniske koordinatorer arbejder med processer, instruktionsmanualer, dokumenter, dele, ma­te­ri­aler, tegninger og konstruktion i mange forskellige systemer – såsom SAP, Axapta og Teamcenter.

Vil du vide mere, kontakt:

 

Kim Juul Herløv

Salg - Jylland