MEKANIK

                                     

 

DIS/CREADIS Mekanik leverer de bedste løsninger inden for produktudvikling og strukturel design. Vi opnår dette gennem fuldt implementerede løsninger og en stærk forståelse af værdikæden.

 

Vi skaber altid innovative, bæredygtige og omkostningseffektive løsninger for vores kunder.
Vi trives i og opretholder et inspirerende, lærende og vidensdelende arbejdsmiljø.

 

Vores løsninger er baseret på mere end 20 års erfaring og filosofien om, at let adgang til relevante og nødvendige interne kompetencer er afgørende – og vi har dette hos DIS/CREADIS.

 

                                     

 

Læs mere om vores kompetencer inden for mekanik her...

Mekanik Kompetencer

We engineer your ideas”. Vi dækker alle disipliner inden for mekanisk design f.eks. certifikationer, 3D modelering og konceptudvikling.

 

 

Vores designingeniører har stor erfaring med:

 

 

Certifications & technical documentation:

• CE marking & documentation
• Certifications
• Instructions and processes
• Configurations of products and programming
• Update 2D drawings

 

 

 

Design:

• Brainstorming and concept development sessions
• Design risk assessment
• 3D modelling in various CAD programs
• Parametric modelling
• Skeleton/modularization
• Cable routing
• Root cause analysis
• Cost optimization
• DFA, DFM, DFX
• GPS and tolerance chain analysis
• Various material design, steel/metals, plastics, rubber etc.

Ved hjælp af de nyeste værktøjer beregner vi, simulerer og validerer vi dit design uanset applikationen.

 

 

Vi løser konstruktionstekniske opgaver inden for områder som f.eks.:

 

 

Statics – Simulation and analysis:

• Static and quasi-static structural analysis
• Fasteners verification
• Buckling analysis
• Fatigue analysis
• Fracture mechanics analysis
• Analysis based on FE methods

 

 

Dynamics - Simulation and analysis:

• Flexible and rigid multi-body analysis
• Loads and control systems
- Aero-elastic simulation
- Aero-servo-elastic simulation
• Vibration analysis
- Modal analysis
- Random/forced vibrations
- Vibroacoustic analysis
• Explicit dynamics analysis
- Impact analysis/Drop test analysis
- Deep drawing analysis

 

 

Thermo and fluid dynamics:

• Steady state/transient thermal analysis
• Flow analysis – Aerodynamics
• Multi phase flow analysis
• Cooling/heating systems
• Analysis based on CFD methods

Vi dækker hele processen fra idé til færdigudviklet produkt og sikrer, at alle krav er opfyldt.

 

 

Vores mekanikingeniører har stor erfaring med:

 

 

Concept & product development:

• Market screening
• Brainstorm sessions
• Technology screening
• New concept development
• Concept evaluation
• Smart solutions

 

 

Project execution:

• Tailored project process
• Allocated decision board
• Interface alignment internally with:
- HW/SW
- Project management
- Automation

Baseret på vores store erfaring inden for vindindustrien dækker vi alle aspekter af produktudviklingen. Fra den indledende tanke til det endelige produkt.

 

 

Vores mekanikingeniører har stor erfaring med:

 

 

Development of solutions:

• Component design
• Yaw motion system
• Nacelle cover
• Large castings
• Blade design

 

 

Manufacturing and assembly:

• Construction and planning
• Lifting and transportation
• Auxiliary equipment

 

 

Field operations:

• End of warrenty
• Decommissioning
• Retrofit solutions
• Repowering
• Multi-brand Services
• Obsolescence

 

 

Tools:

• Brainstorm sessions
• Technology screening
• New concept development
• Concept evaluation

Håndtering af alle typer bulkmateriale lige fra alternative brændstoffer til proteinpulver og jord.

 

Vores mekanikingeniører har stor erfaring med:

 

 

Technical documentation

• Feasibility study/ conceptual phase
• Basic/detailed/workshop documentation
• Efficiency increase program
• Alternative fuels substitution analysis

 

 

Development of customized machinery and/or industrial process: 

• Reception system: DISCHARGER station from walking floor or tipping trucks
• Reception system: CREATOR Station from trucks, front loaders or bulldozers
• Mechanical conveying: chain, tube/belt conveyor, elevator
• Processing: magnetic and oversize separation
• Feeding: DISBIN, screw feeder, belt feeder
• Pneumatic conveying: DISBLASTER, rotary airlock, kiln/calciner inlet

Vores veldokumenterede proces gør det muligt for os systematisk at identificere og implementere omkostningsreduktioner på dine produkter eller tjenester.

 

 

Vores mekanikingeniører har stor erfaring med:

 

 

System optimization:

• Market screening
• Brainstorm sessions
• Technology screening
• New concept development
• Concept evaluation
• Smart solutions

 

Cost out tools:

• l Trend analysis
• Outsourcing/insourcing
• Lean thinking
• Standardization
• Evaluation
• Modularization-flexibility
• Replace home-developed equipment
• DFM
• Old technology to new technology

Sikkerhed er en vigtig del af vores hverdag, og vi kan hjælpe med at sikrer, at din virksomhed er i compliance med gældende myndighedskrav.

 

 

Risk assessment, concept, design, implementation, validation, planning, compliance within ​​new, existing and updated machinery:

• Complete functional safety project handling​
• Specific directives and standards​
• Documentation package​
• Compliance certificate​
• FMEA documentation/workshops​
• Concept designs​
• Performance level calculations​
• Cost individual design solution​
• Optimization​
• Verification/Validation​
• Inspections​
• Compliance checks​
• System implementation​
• International compliance​

 

 

In compliance with local standards and special environment requirements.

 

”We know your assets”. Ved at kombinere vores unikke designbaggrund med vores erfaring, kan vi reducere driftomkostninger, øge output og fjerne de tekniske problemer.

 

 

Vedligeholdelse:

• Optimering
• Reliability Centered (RCM)
• Condition based monitoring
• CMMS System integration

 

 

Analyse:

• FMEA-analyse
• Fejlkildesøgning
• Risk analyse
• Livscyklusomkostningsanalyse

 

 

Ydelser:

• FMECA facilitering og udførelse
• Retrofits og opgradering
• Forældelse
• 3D-scanning

 

 

Dokumentation:

• Engineering change management
• Teknisk dokumentation
• Master data and RDS-PP

Vi udvikler konceptuelle og detaljerede designs ved at analysere produktspecifikationer, ydelseskrav og eksisterende produktionskapacitet. Vi designer produkter eller systemer af forskellig kompleksitet ved hjælp af en række tekniske principper, som sikrer komplette produkter, der fungerer gnidningsfrit. Når plast-design indgår i en integreret del af udviklingsprocessen sammen med embedded solutions, så kalder vi det mekatronisk design.

 

Vores plast-design-ingeniører har stor erfaring med:

 

1. Quick 360° intro
• Forståelse for visionen
• Produktspecifikation
• Præstationskrav
• Indledende anbefalinger

 

2. Konceptdesign
• Brainstorming
• Konceptudvikling
• Guide i plastmaterialer og deres udfordringer
• Re-engineering af design
• Konceptskitser
• Markedsundersøgelser
• Performance-kriterier
• Review af konceptet

 

3. Materialeudvælgelse
• Materialespecifikation
• Nyeste polymer-teknologi
• Bred materialeviden
• Anbefaling af alternative materialer

 

4. Støbeprocesanalyse
• Analysere støbeproblemer
• Moldflow-muligheder
• Fremstillingsprocedurer

 


5. Rapid prototyping (3D print)

• Udvælgelse af prototype-proces
• Test af prototyper
• Design reviews

 

6. Komponentudvikling
• Udvælgelse af støbemuligheder
• 3D-modellering i forskellige CAD-programmer
• Kost- og produktoptimering
• Design Failure Mode & Effects Analyses (DFMEA)
• Design for Manufacturability (DFM) analyse
• GPS og tolerancekædeanalyse
• FEA (link til Structural Engineering)
• Fremstilling af BOM
• Teknisk dokumentation
• Review af produktet

 

 

7. Produktionsløsninger
• Kommunikation med leverandør (ekstern/intern)
• Strømline komponent supply chain
• Teknisk support

LÆS MERE OM, HVORDAN VI HAR HJULPET ANDRE

                                     

Her finder du et udsnit af de projekter vi har været en del af:

WE HELP CUSTOMERS ALL INDUSTRIES

                                     

We use our compentences to create value for all industries ranging from wind
energy to optimization of industrial manufacturing.

 

Explore our cases section to learn more.

DIS