Mekanik

Finmekanik og plast

Funktionalitet, stabilitet, tolerancer og udvikling efter det optimale forhold mellem omkostninger og forventet afsætningsvolumen er i højsædet, når DIS udvikler produkter. Vi har erfaring med udvikling af produkter fra produktion og enkeltstyk/prototyper i lavvolumen til masseproduktion i højvolumen (>1 mio. stk.). Prototyper og forsøgsmodeller er en naturlig del af vores opgaver både for afprøvning, risikominimering og forventningsafstemning.

DIS har erfaring med udvikling af produkter, lige fra industrielle produkter og engangsprodukter til slutbrugerprodukter – alle hvor industrielt design, funktionalitet og pris skal gå op i en højere enhed. Flere af produkterne har udmøntet sig i patenterbare løsninger.

Vi samarbejder naturligt med de nødvendige andre fagdiscipliner, som eksempelvis hardware, akustik, lys og fluid, og har derfor stor ekspertise med udformning af emner inden for produktionsteknologier, der benyttes i den forbindelse.

Det kan eksempelvis være:

• Tandhjul, gear design og beregning
• Additivt design og design for 3D print i plast eller metal
• Sprøjtestøbt plast – alt fra værktøj, 1k og 2k støbning
• FEM & FEA beregninger
• Spåntagene emner - drejet (flerakset), fræset eller slebet
• Tyndplade - udstansning og bukning
• Trykstøbning og Metal Injection Molding
• Laser - udskæring og svejsning
• Sammenføjninger - tape, lim, snap, ultralyd, skruer, pakninger m.m.
• Overfladebehandling/finish og dekoration - maling, PVD, IMD og tryk af forskellig art
• Mikroemner
• Elektriske forbindelser
• Kvalitetssikring – First out of tool, First article inspection, Cpk, Ppk, Tolerance beregninger worst case eller root sum square metoden, production line assesment