Mekanik

Mekanisk konstruktion

I udviklingen af et produkt eller en maskine er der flere faktorer, der skal tages højde for, blandt andet pris, kvalitet, funktionalitet og de konkrete arbejds- og miljøkrav.

Vi konstruerer produkter og maskiner på baggrund af kundens egne kravspecifikationer, men deltager også gerne i idégenereringen og konceptudviklingen af en ny løsning eller optimering af en eksisterende.

DIS’ konsulenter har mange års erfaring i alt fra fastlæggelse af behov, krav og kriterier til modellering, prototypefremstilling, test, evaluering og dokumentation. Vi har stærke kompetencer inden for alle de gængse konstruktionsværktøjer, og vi anvender den nyeste 3D CAD-teknologi.