POWER ENGINEERING

                                     

 

DIS/CREADIS elingeniører hjælper kunderne med at skabe innovative, bæredygtige og omkostningseffektive løsninger – fra den indledende designfase til udvikling og implementering efterfuldt af kontinuerlig drift og vedligeholdelse.

 

Vi forstår udfordringerne og tager føringen inden for component-, system- og anlægsrelaterede design- og udviklingsprocesser.

 

                                     

 

Læs mere om vores kompetencer inden for power engineering her...

Power Engineering Kompetencer

Vi forstår de tekniske udfordringer, når vi omdanner energi gennem elektriske maskiner. Udvikling, systemoptimering, modeludvikling og simulering er vores nøgle kompetencer.

 

 

Systemer og komponenter:  

• Generatorer/motorer
• Transformerer
• Filtre

 

Ydelser:

• Dimensionering
• Systemdesign
• Fejlfinding
• Test
• Validering

 

Værktøjer og programmer:

• E-PLAN
• SEE electrical (Caddy++)
• DIgSilent Power Factory
• (Ansys Maxwell)
• Mathcad
• LTspice
• PSCAD
• ETAP

At forstå energiinfrastrukturer godt på globalt, regional, nationalt og lokalt niveau sikrer design og konstruktion af distributions- og transmissionssystem er af høj kvaltet, der er afgørende for den aktuelle ændring i …

 

 

Systemer og komponenter: 

• MV/HV – substationer, vindmøllefarme
• Koblingsudstyr/afbrydere
• Transformere
• VAR compensering

 

Ydelser:

• Dimensionering
• Relæparametrering
• Design af beskyttelsessystemer
• Køling

 

Værktøjer og programmer:

• E-PLAN
• SEE electrical (Caddy++)
• DIgSilent Power Factory
• Mathcad
• PSCAD
• ETAP

 

I overensstemmelse med lokale standarder og særlige miljøkrav. 

Øget mangfoldighed i elproducenter fører til en lavere strømkvalitet og et udstabilt strømnet. Vi kender til de vigtigste kilder og har de tekniske muligheder for at skabe et kompenserende og stabilt system.

 

 

 Systemer og komponenter:

• Vindmølleparker
• Solcelleanlæg
• Produktionsfaciliteter
• Testfaciliteter
• EV-opladere

 

Ydelser:

Vedligheold af systemer og komponenter:

• Spændingsfald/udsving/assymetri
• Blackout
• Flimmer, harmniske, frekvensvariationer

 

 

Systemsimuleringer:

• Grid compliance (generelle og lokale krav)
• Grid simuleringer

 

Værktøjer og programmer :

• DigSilent Power Factory
• PSCAD
• PSSE
• Matlab
• ETAP

i forstår vigtigheden af et veldesignet beskyttelsessystem for at sikre høj ydeevne ved operational tilgængelighed.

 

 

Beskyttelseskoncepter, design, dokumentation, implementering inden for:

 

Høj- og mellemspændingssystemer:

• Instrumenteringstransformerer
• Implementering af koblingsudstyr
• Isoleringskoordinering
• Jording
• Overspændingsbeskyttelse
• Relæ parametrering:

- Afstandsrelæ (Impedans)
- Overstrøm (Bestemt tid)
- Retningsbestemt

 

 

I overensstemmelse med lokale standarder og særlige miljøkrav. 

Elektrisk design er en kernekompetence for DIS/CREADIS. Dette sikrer høj kvalitet og værdiskabelse.

 

 

Ydelser:

• Konceptudvikling
• Implementering
• Komponentvalg
• Layout & Interface
• Simulering
• Kortslutningsberegninger
• Varmeafledningsberegninger

 

Værktøjer og programmer:

• E-PLAN
• SEE electrical (Caddy++)
• Zucken E3
• PCSchematic
• Design Base
• ETAP

Vores kabel designingeniører forstår sammenhængen mellem tekniske specifikationer, lovmæssige krav og installationsmiljø, leverandørlandskab og omkostningsfaktorer.

 

 

Systemer og komponenter:

 

Ydelser :

• Ingeniørarbejde og design
• Kabeludvikling
• Test review og verifikation
• Torsion prøve
• Validering af leverandører i henhold til standarder og forskrifter
• Design af kabelstik
• Kabelføring

 

I overensstemmelse med lokale standarder og særlige miljøkrav.

 

In compliance with local standards and special environment requirements.

Inden for effekt konvertering takler vi udfordringerne ved at drive, udvikle og modellere effekttransformere til forskellige applikationer, enten for at sikre korrekt elektrisk konvertering, men også for at levere eller konvertere termisk, solceller, rotations- eller elektrolytisk effekt.

 

 

Koncepter, design, dokumentation, implementering inden for:

• HVAC/HVDC
• Solceller
• Vind
• Elektrolyse
• Energilagring
• Brændstofceller
• VFD

 

Ydelser:

• Design
• Layout
• Modelling
• Control
• EMC

 

 

Simulering:

• Validering
• Terminering

 

Værktøjer og programmer:

• Matlab/Simulink
• PLECS
• LTspice

”We know your assets”. Ved at kombinere vores unikke designbaggrund med vores erfaring, kan vi reducere driftomkostninger, øge output og fjerne de tekniske problemer.

 

Vedligeholdelse:

• Optimering
• Reliability Centered (RCM)
• Condition based monitoring
• CMMS System integration

 

Analyse:

• FMEA-analyse
• Fejlkildesøgning
• Risk analyse
• Livscyklusomkostningsanalyse

 

Ydelser:

• FMECA facilitering og udførelse
• Retrofits og opgradering
• Forældelse
• 3D-scanning

 

Dokumentation:

• Engineering change management
• Teknisk dokumentation
• Master data and RDS-PP

LÆS MERE OM, HVORDAN VI HAR HJULPET ANDRE

                                     

Her finder du et udsnit af de projekter vi har været en del af:

WE HELP CUSTOMERS ALL INDUSTRIES

                                     

We use our compentences to create value for all industries ranging from wind
energy to optimization of industrial manufacturing.

 

Explore our cases section to learn more.

DIS