Project Management:
Vi hjælper jer med at lede projektet sikkert fra A til Z

                                     

Uanset hvilken type projekt I starter op, er projektledelse en helt central del. Det binder jeres projekt sammen og danner fundamentet for, at I kommer succesfuldt i mål. Hos DIS/CREADIS handler projektledelse ikke bare om templates og tidsplaner, men om at få mennesker til at arbejde sammen. Derfor kan vi hjælpe jer med at lede jeres projekt sikkert i mål.

 

Alt for mange projekter fejler, og man kan altid spore årsagen tilbage til starten af projektet. Dette betyder kort og godt, at projekter fejler, fordi de ikke er sat op til succes fra starten.

 

Det gør vi i DIS/CREADIS noget ved. Når vores projektledere starter et nyt projekt for en kunde, er det altid vores udgangspunkt at identificere og definere projektets værdikæde, og dermed også projektets risici. Så kan vi sørge for at sætte projektet op, så det har de bedste forudsætninger for at komme succesfuldt i mål.

PROJEKTLEDELSE ER ET HÅNDVÆRK

                                     

I DIS/CREADIS ser vi projektledelse som en fagdisciplin på lige fod med forskellige ingeniørdiscipliner. Det er et håndværk, som kræver stærke kompetencer indenfor blandt andet kvalitetssikring og planlægning, risikostyring og teamledelse.

 

Vores projektledere forstår jeres værdikæde og er med til at sikre, at business casen bag projektet holder. De orkestrerer projektet, så det bliver muligt for projektteamet at samarbejde og udvikle løsninger og produkter, som skaber værdi for jer.

En struktureret projektstart er nøglen til succes

                                     

Projekter fejler ikke pludseligt og helt ud af det blå. De fejler, fordi kritiske risici bliver overset fra starten, og derfor følger projektet den såkaldte ”blod-røde failure-kurve” hvor stress-niveauet i projektet bare vokser og vokser. Vores erfaring viser meget tydeligt, at hvis man skynder sig igennem de indledende faser for at komme i gang, så er der stor sandsynlighed for at projektet fejler.

 

En struktureret projektstart er derfor helt afgørende for et projekts succes.

 

 

DIS/CREADIS 3-5-5 PROJEKTMODEL

                                     

 

Hos DIS/CREADIS arbejder vi ud fra vores 3-5-5 projektmodel, der giver os de nødvendige værktøjer og et fælles sprog, der hjælper os til at styre projekterne sikkert i mål.

 

Projektmodellen definerer tre overordnede kriterier for, hvornår et projekt er en succes, de fem fundamentale projektledelses-kompetencer samt vores fem grundlæggende værdier. Dette er fundamentet for vores tilgang til alle vores projekter: De er investeringer, og skal håndteres rigtigt for at give det forventede udbytte, både for vores kunder, DIS samt projektteamet. Dette er vores mindset, når vi laver projekter.

3 overordnede succeskriterier:
- værdifuldt for kunden
- en god investering for DIS/CREADIS
- lærerigt, skabe fællesskab og give energi til teamet

5 fundamentale kompetencer:
- Kvalitet og planlægning
- Business case
- Organisering
- Fremdrift og status
- Risiko- og issue management

 

5 værdier:
- Fællesskab
- Entusiasme
- Professionalisme
- Fleksibilitet
- Åbenhed

Projektforløbet strukturerer vi efter fire projektfaser, der sikrer, at vi får sat projektet rigtigt op samt at fremdriften følger den ”grønne” projektkurve, hvor risici og issues bliver håndteret løbende, så projektet kommer succesfuldt i mål.

Projektledelse er samarbejde mellem mennesker

                                     

Det centrale tema i vores tilgang til projekter er, at projekter handler om mennesker, og for at lykkes skal de trække hårdt i samme retning. Det er helt afgørende, at projekter ikke kommer til at handle om at udfylde skabeloner eller udføre ritualer.

 

Vil du vide mere om, hvordan vi arbejder med projektledelse i DIS/CREADIS, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev om projektledelse her.

MATERIAL

                                     

Her kan du læse mere om vores tilgang til projektledelse og få indsigt i, hvorfor projektledelse har betydning i forhold til succes.

 

ENVIRONMENT

THE PROJECT EXCELLENCE HANDBOOK
This handbook is unique. It stands on five hands-on, fundamental pillars of project management, which can be applied to any project.
READ MORE

 

SEVEN COSTLY SINS IN PROJECT MANAGEMENT
Projects fail from the start because employees fail to set them up to succeed. But what does that mean?
READ MORE

 

PROJECT MANAGEMENT ON THE WALL
"This ability is something that separates real Project Leaders from the "filling out templates in solitude”".
READ MORE

 

ON PROJECT MANAGEMENT
And why it doesn't really matter which framework or methodology you try to apply.
READ MORE

 
DIS