Med hjertet og hjernen på rette sted: Samarbejde med Ingeniører Uden Grænser

Flere DIS-medarbejdere, som ønsker at bruge deres faglighed til at gøre en mærkbar forskel, har været udsendt med Ingeniører uden Grænser. Der er stor opbakning til samarbejdet fra virksomheden – og med god grund. For projekterne handler om at bruge sin teknisk faglige viden til at sikre mennesker et liv ud af afgrundsdyb fattigdom, lyder det fra generalsekretæren.

 

Rent drikkevand, solcelleenergi og projektledelse af initiativer, der sikrer de helt basale livsvilkår i humanitære kriser. Det er eksempler på projekter, som DIS-ingeniører har arbejdet frivilligt på – udsendt til primært Sierra Leone med nonprofitorganisationen Ingeniører Uden Grænser (IUG). Et samarbejde, der er vokset ud af en gruppe engagerede medarbejdere, som gerne ville gøre en forskel og bruge deres tekniske faglighed netop de steder i verden, hvor der er størst behov for hjælp.

 

I DIS kalder vi initiativet Meaningful Work, og omkring 50 medarbejdere har indtil nu stillet sig til rådighed. Samarbejdet er et led i vores arbejde med FNs Verdensmål 6 om rent vand og sanitet og Verdensmål 7 om bæredygtig energi. Læs mere om DIS’ arbejde med CSR.

 

– Vi var flere medarbejdere, som gik med samme følelse af gerne at ville bruge vores faglighed til at løse nogle af de udfordringer, vi ser i udviklingslandene. Det blev startskuddet til Meaningful Work og samarbejdet med Ingeniører Uden Grænser. Vi havde allerede drivet i os, men manglede rammerne, siger Louise Vang Edwards, initiativtager til Ingeniører Uden Grænser i DIS.

 

Medarbejderne deltager typisk i udviklingsprojekter, hvor der er en konkret problemstilling i forhold til etablering af solcelleenergi, sikring af lokal vandforsyning og rent drikkevand. Hertil kommer opgaver om at beskytte sårbare samfund mod negative effekter af klimaforandringer som oversvømmelser, forurening af vandkilder og ødelagte afgrøder. Det er dog ikke kun ingeniørfaglige opgaver, men også projektledelse og økonomistyring.

Generalsekretær i Ingeniører Uden Grænser: – Det handler om liv eller død

Dorte Lindegaard Madsen, som er generalsekretær i Ingeniører Uden Grænser Danmark, fortæller, at det en kerneressource at kunne trække på kloge hoveder fra blandt andet DIS.

 

– DIS har en stærk kapacitet på mange af de fagområder, vi arbejder med. Derudover har de et særligt mindset, som er målrettet, og de er gode til at skære ind til benet og rykke hurtigt på projekterne. Det er enormt værdifuldt, når vi er en frivilligbaseret organisation med få ressourcer, men samtidig gerne vil levere en hurtig løsning til lokalbefolkningen i de lande, vi opererer i.

 

For der er tale om projekter, som gør en kæmpe forskel i udviklingslandene, understreger hun:

 

– Det handler om liv eller død. Når for eksempel over halvdelen af befolkningen i Sierra Leone får vand fra forurenede forsyningskilder, er kolera og vandbårne sygdomme drivende for en af verdens højeste rater af børnedødelighed. Og når de nærmest ikkeeksisterende hospitaler er under pres, er der brug for gode klinikker med solcelleenergi og ordentlige forhold i nærområderne.

 

Det er ikke den mest avancerede teknologi, der skal udrulles i udviklingsindsatser, men den skal til gengæld være ekstremt robust. Derfor handler opgaven typisk om at bruge medarbejdernes eksisterende viden til at løse en udfordring, der fungerer i et helt andet miljø, end de er vant til, er baseret på de konkrete komponenter man kan få i området og uden de sædvanlige hjælpemidler.

 

– Det er et stykke arbejde, som giver enormt meget mening – også på et menneskeligt plan. De folk, vi har udsendt, er ildsjæle. De kan se, at selv en lille indsats gør en kæmpe forskel. At kvinder kan føde sikkert om natten med lys og hygiejne, og at fattige familier kan få adgang til rent sikkert og vand er en mennesket og dybt meningsfuldt, siger Dorthe Lindegaard Madsen.

 

Stor opbakning fra ledelsen i DIS

Et dedikeret ambassadørkorps bestående af en blandet skare af medarbejdere sørger for at bygge bro mellem Ingeniører Uden Grænsers projekter og DIS-medarbejdernes kompetencer.

 

Som medarbejder foregår arbejdet på frivillig basis, men der er stor opbakning fra ledelsen i DIS, som gerne donerer medarbejder-ressourcer til projekterne.

 

– Det er superfedt at have en støttende arbejdsgiver, som bakker op om IUG-samarbejdet. Medarbejdere, som brænder for projekterne, får de bedste rammer og en helt særlig oplevelse, lyder der fra Louise Vang Edwards.

Udsendt til Sierra Leone: En stor faglig og personlig oplevelse

Simon Østergaard er ingeniør i DIS og var i 2021 udsendt til Sierra med Ingeniører Uden Grænser. Her deltog han i arbejdet med at evaluere IUGs tidligere projekt, der etablerede decentrale ladestationer til landmændenes mobiltelefoner. Viden om effekt og hvordan IUG kan forbedre indsatsen i fremtiden er helt centralt for at sikre gode og bæredygtige projekter.

 

Ladestationerne er placeret i landdistrikterne, hvor der ikke er elnet, men mobildækning. Projektet er vigtigt for landmændenes forsørgelse af familien, fordi de bruger deres mobiltelefoner, når de skal sælge deres afgrøder uden at miste fortjenesten til mellemmænd. Derudover er telefonen et vigtigt redskab til at holde kontakten med familien i de større byer.

 

Simon Østergaard fortæller, at det er motiverende at hjælpe andre og bruge sine kompetencer i en helt anden kontekst, da det giver mulighed for at anskue en problemløsning fra helt nye vinkler.

 

– Jeg er drevet at lysten til at hjælpe andre med netop det, jeg er god til. Ingeniører Uden Grænser tilføjer en ekstra dimension til hverdagen – og så er det nogle spændende projekter.

En mulighed, der gør DIS unik som arbejdsplads

Sammen med en erfaren IUG-ingeniør Simon Østergaard ansvarlig for teknisk/elektrisk inspektion af de eksisterende anlæg, og hvordan anlæggene kunne forbedres. Oplevelsen i Sierra Leone gjorde indtryk på han, fortæller han.

 

– At opleve kontrasterne mellem min hverdag og de lokales vilkår har været utroligt givende for at forstå den kontekst, som Ingeniører Uden Grænsers projekter foregår i. Det har samtidig været en stor personlig oplevelse i Sierra Leone, hvor jeg har fået erfaringer, der har udvidet min horisont på et kulturelt og fagligt plan.

 

At DIS giver medarbejdere mulighed for at bruge deres kompetencer i velgørende projekter, har stor betydning, lyder det fra Simon Østergaard.

 

– Det er fedt at være ansat i en virksomhed, som giver mulighed for projekter som disse, hvor det ikke kun handler om profit. Det er en mulighed, jeg ikke vil få mange andre steder, og det er én af de ting, der gør DIS unik.

 

 

"Det er fedt at være ansat i en virksomhed, som giver mulighed for projekter som disse, hvor det ikke kun handler om profit. Det er en mulighed, jeg ikke vil få mange andre steder, og det er én af de ting, der gør DIS unik."

 

Simon Østergaard, ingeniør i DIS

DIS