Samarbejde

Aftaleformer

Inden en opgave påbegyndes, indgås en aftale om omfang og afregning. Aftaleformen tilpasses den enkelte opgave og den enkelte fase i projektet. Som udgangspunkt anvendes en af fire nedenstående aftaleformer eller en kombination af disse:

Fakturering efter tidsforbrug
Anvendes ved stort set alle konsulentopgaver og ved opgaver, hvor opgavens omfang og endelige indhold endnu ikke er fastlagt.

Fakturering efter tidsforbrug med loft
Anvendes oftest, når DIS eksempelvis får et rammebeløb til at udvikle nye løsninger eller udfører omkostningsreduktion på maskiner og produktion etc.

Fast pris
Anvendes ved opgaver, hvor opgaven kan beskrives så præcist, at både kunden og DIS er enige om indhold og omfang.

Incitamentsfakturering
Anvendes typisk ved, at DIS bliver betalt som normalt eller med let reduceret pris.