Samarbejde

Global Team

Vokser jeres virksomhed så stærkt, at det er svært at rekruttere hurtigt nok? Så kan vores fleksible løsning Global Team hjælpe jer. Global team kan overtage hele eller dele af opgaven for kunden. Det giver adgang til specialviden, gennemsigtighed og frem for alt er processen fra udfordring til løsning hurtig

Global Team handler om at udnytte kompetencer på tværs af landegrænser. DIS har arbejdet med Global Teams siden 2016, og i dag har vi over 20 teams i gang.

Vi oplever god feedback fra kunderne, fordi et Global Team både giver skalerbarhed og adgang til specialistviden. Kort fortalt sender DIS en ingeniør ud i virksomheden, som sørger for kontakten til sit team på op til fem ingeniører, der i princippet kan løse opgaven, hvor som helst DIS har kontor.

Ofte gør nødvendigheden for specialistkompetencer, at mange virksomheder alligevel er nødt til at kigge mod udlandet for at skaffe de rette medarbejdere. Global Teams kan bestå af mange nationaliteter – det vigtigste er kompetencerne. Man kan sagtens forestille sig et vindkraftteam i Danmark hjælpe en kunde i USA. Forskellige lande har tradition for forskellige ingeniørspecialer – og det er endnu en styrke ved denne måde at arbejde på.

Det siger kunderne om Global Team:

"Vi har arbejdet et par år på den her måde. Fordelen for os ved kun at have én konsulent siddende på vores kontor og op til fem konsulenter bag ved ham, er at vi kun har et 'point of contact'. På den måde skal vores egne folk ikke koordinere med fem konsulenter, men kun med den ene, vi har siddende på kontoret. Vi får i princippet fem mands arbejde ved kun at tale med én. Det giver os også et mere enkelt informationsflow, da koordineringen af delopgaver bliver varetaget i DIS. Det kræver selvfølgelig, at vi er skarpe på at beskrive de arbejdspakker, vi sender ud."
- Manager Christian Krogh, Vestas

"Fordelen ved at arbejde med Global Team er den fleksibilitet, det giver. Vi har én mand fra DIS siddende hos os, som kan sende opgaver ud til sit team af DIS-konsulenter. Så kan vi hurtigere sætte et projekt i gang og få det ud over stepperne – og om nødvendigt skrue ned igen."
Personaleleder Jonas Marsbøl, mekanikafdelingen i Gomspace

Kontakt os gerne, hvis du vil høre mere om mulighederne med Global Team:


Chief Engineer
Magnus Baltzer Erlang